The Eskimos come to Ottawa to take on the REDBLACKS.

https://www.facebook.com/WittyWhittier
https://twitter.com/cfl_fan
http://wittywhittier.com/
http://www.ottawaredblacks.com/ticket-central
http://www.esks.com/